Our Drinks

TIME

9:00 - 17:00

SOFT DRINK & ICE CREAM

Sprite ......................................... 25,000
Fanta ......................................... 25,000
Soda Water ..............................25,000
Tonic Water ..............................25,000
Mineral Water (aquafina) ... 25,000
Sparkling Water ......................25,000
Ice Cream /
Ice Cream (box) .......................25,000
Ice Cream(Piece) .....................30,000

BEER

Larue(Local Beer) ....................30,000
Tiger .............................................40,000
Heineken ....................................50,000

FRESH FRUIT JUICE/NƯỚC TRÁI CÂY TƯƠI

Lemon /Nước chanh ...............35,000
Watermelon /Nước dưa hấu .35,000
Mango /Nước xoàI ....................35,000
Orange Juice /Nước Cam .......35,000
Banana /Nước chuốI .................40,000
Coconut /Nước dừa ..................50,000

 

TEA AND COFFEE /TRÀ VÀ CÀ PHÊ

Vietnamese green tea /Trà xanh ...30,000
Lipton /Trà lipton ................................30,000
Lemongrass Tea/Trà Sả .....................30,000

Homemade Ice Tea .............................40,000

(Ginger,lemongrass,basil seed,lemon)

Vietnamese Black Coffee/

Cà Phê Đen Việt Nam ...................... 30,000
Vietnamese coffee with milk /
Cà Phê Sữa Việt Nam .......................35,000

YOUR CHOICE OF SMOOTHIES OR MILK SHAKE

Banana,Pineapple,Mango..............50,000

MIXED DRINK

Gin & Tonic ....................................55,000
Rum & Coke ..................................55.000
Vodka & Sprite .............................55.000

TIME

9:00 - 17:00