TRA QUE BASIL GARDEN​

During your visit to the Tra Que Basil Garden, you will see how the vegetable beds are cared for by the local farmers. Take in the spicy aroma of the basil and coriander grown here, two herbs that are essential to Vietnamese cuisine.

Đến với trà quế Basil bạn sẽ thích thú khi ngắm những luốn rau được chăm sóc bởi những người nông dân địa phương. Đặc biệt là mùi thơm cay nồng từ các loại húng quế, những loại rau mùi đặc trưng không thể thiếu trong các món ăn việt nam.